100 Derste Bağlama Eğitimi

burhan_sel_100_derste_baglama_kam_kitap

“100 Derste Bağlama Eğitimi” Bağlama Eğitim Metodu

“Türk halk çalgıları fabrika imalatı olmayan, halkın kendi mevcut imkanları ile yaptıkları, basit araçlarla elde yapılan, akustik kanunlara mutlak uymayan, standart ölçü ve kalıpları olmayan, etnik özelliği olan çalgılardır.

Bağlamada Türk halk çalgılarından biridir. Bağlama, Türk Halk Müziği olarak adlandırdığımız geleneksel folklorik ve anonim ezgileri icra ettiğimiz bir müzik aletidir. Bağlama Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri milli bir sazdır.

Saz ise, müzik yapmak veya üretmek için kullanılan aletlere halkımızın verdiği genel bir isimdir. Saz meclisleri müzik aletleri çalınan; sazende, saz çalan ise müzik aleti çalan anlamındadır.

Bağlamanın temeli binlerce yıl öncesine “kopuza” dayanır. Kopuz orta Asya’dan Çine, Kıpçaklara, oradan da Avrupa’ya yayılmış, Hunlulardan Bizans’a geçmiş, Oğuzlarla Anadolu’ya girmiş, Selçuklularla da yerleşmiştir.

Bağlama ailesi oldukça geniştir. Bunlar Cura (Kısa sap cura), bağlama curası (uzun sap cura), çöğür, tambura (Kısa sap bağlama), bağlama (uzun sap bağlama), divan sazı (meydan sazı) olarak adlandırılırlar.

Bu kitap ile eğitiminizi “Kısa Sap Bağlama” ile alacaksınız. Bilmeniz gereken tüm teknikleri gerek eğitmeninizin gerekse sizin seçeceğiniz etüt parçalar üzerinde yapacaksınız. Sadece bağlama eğitimi almayacak, aynı zamanda alacağınız ritim eğitimleri ile kendi kendine yetebilen solo/koro çalışmalara katılabilecek potansiyelde donanımlı bir bağlama icracısı olacaksınız.

Türküler bizi bize anlatan en güzel halk ezgileridir. Türk Halk Müziğimiz ve onunla özdeşleşen bağlama ise kültürümüzün önemli unsurlarından biridir.

100 derste bağlama öğretimi düşüncesi, farklı sebeplerden dolayı bağlama eğitimi alamayan veya öğrenmek için fırsat bulamayan her yaş grubu Türk halk Müziği sevdalıları için hazırlanmıştır. Kolay ve kısa anlatımlı her bir dersi birkaç saatini ayıran herkes rahatlıkla çalışıp öğrenebilir. Bu şekilde kendi kendinize çalışarak veya bağlama eğitiminizi pekiştirerek daha donanımlı ve profesyonel bir icracı olabilirsiniz.

Elbette bağlama eğitimini 100 derse sığdırmak mümkün değil. 100 ders aslında kendimize bir hedef belirlemek için öngörülmüş bir sistem. Başlangıç, orta ve ileri seviye olarak ayırdığım eğitimleri tamamlamak bağlama eğitiminize önemli ölçüde değer kazandıracaktır.

Bu kitabı kendi metodolojim, bilgi ve deneyimlerimin yanı sıra akademik olarak yayınlanmış makale ve kitaplardan, metot kitabı olarak kitapçılarda bulunabilecek tüm bağlama metodu kitaplarından beslenerek hazırladım. Kitabın Türk Halk Müziği bağlama eğitiminde kursiyerlere katkı sağlaması, onların bağlama icra etme sevdalarını azaltmadan adım adım yürüdükleri yolda ilerlemelerini sağlamak en büyük isteğim.

Türkü doğallığında, güzelliğinde, coşkusunda bir hayat dileğiyle.”