Zeka Küpü

burhan_sel_zeka_kupu_kam_kitap

“Zeka Küpü” Zeka Oyunları ve Hafıza Teknikleri Kitabı

“Doğru ve kaliteli bilgiyi kısa sürede ve olması gerektiği gibi zihnimize yerleştirmek  artık bilgi çağının bir gereği oldu. Buna bağlı olarak da hafıza gelişimi son yüzyılda dikkatleri üzerine toplamaya başladı.

İnsan beyni üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar beynimizin sol ve sağ yarım kürelerinin (hemisfer) birbirleri ile bağlantılı ancak birbirlerinden farklı çalıştığını göstermiştir. Yapılan bilimsel çalışmalar, beynimizin sol tarafında sözel bellek, mantık ve analitik yeteneklerimizin; beynimizin sağ tarafında ise hayal gücü, kurgu, eleştirel düşünce, problem çözme, 3 boyutlu modelleme, sanatsal yeteneklerimizin saklı olduğunu göstermiştir.

Akademik olarak özellikle matematik alanında hazırlanan hafıza oyunları ve teknikleri doğru bir kılavuz eşliğinde ve yaş seviyesine uygun olarak verildiğinde birey üzerinde oldukça olumlu gelişmeler göstermiştir.

Ancak bugüne kadar hazırlanan hem sözel hem de sayısal zeka gelişimi ile ilgili zeka oyunları içeren kaynaklar çok az ve yetersizdir. Ayrıca beynimizin her iki lobunu da aktif kullanacak zeka oyunları üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Bireyin ritim becerisini geliştirecek, ona müzikal alt yapı kazandıracak, işitsel zekasını geliştirecek ritmik zeka oyunları da bugüne kadar üretilmemiştir.

Bu projenin doğuş fikri sınıf öğretmeni olarak okuttuğum yüzlerce öğrencimin öğrendikleri bilgiyi nasıl kullanacaklarını bilmemelerinden dolayı ezber ve kalıp bilgiler içinde sıkışıp kalmalarının önüne geçmek; işitsel ve görsel dikkat duyarlılıklarını arttırmak; matematiği oyunlarla sevdirme isteğim ve çocuk hafıza gelişimini müzik, sözel zeka ve matematik ile bütünleştirme hedefimden ortaya çıkmıştır.

Kitap her yaş grubuna hitap etmekle birlikle özellikle 5-12 yaş grubu hedef kitledir. Hafızanın zenginleşerek geliştiği, beyin sinir hücrelerinin (dentrit) çok kolay bağ kurduğu en önemli bu çağda çocukların mutlaka hafıza teknikleri ve zeka oyunları eğitimi almaları gerekmektedir.

Kitaptaki “oyunlar” her hafta yapılacak şekilde hazırlanmıştır.

Faydalı olması dileğiyle.”